De principes van de homeopathie

Homeopathie

Homeopathie is een alternatieve geneeswijze die gebaseerd is op het gelijksoortigheidsbeginsel: het gelijke wordt door het gelijkende genezen. Een eenvoudig voorbeeld ter illustratie: wanneer iemand gestoken wordt door een bij kan dit een vervelende reactie geven. Wanneer het gaat om een allergische reactie kan een bijensteek zelfs levensbedreigend zijn. Toediening van een homeopathische verdunning van bijengif (Apis) kan de reactie op de bijensteek onmiddellijk halt toeroepen. Het lichaam reageert op de toediening van Apis met een tegenreactie en reageert hiermee tegelijkertijd tegen het echte gif dat door de bij is overgebracht middels de steek.

 

Hahneman

Grondlegger van de homeopathie is Samuel Hahneman, een arts en scheikundige die leefde in de tweede helft van de achttiende eeuw. Hij ontdekte een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken is ook in staat het lichaam aan te zetten diezelfde verschijnselen te genezen (het similia principe). Hij ontdekte dit principe in 1790, toen hij wat innam van de bast van de Kina boom en zo dus een ruwe vorm van kinine binnenkreeg. Hierop kreeg hij alle verschijnselen van malaria, terwijl kinine juist bekend stond als geneesmiddel tegen malaria. In zijn leven heeft hij zo meer dan tachtig geneesmiddelen onderzocht door deze zelf in te nemen of door vrijwillige proefpersonen (vaak studenten) te laten innemen en nauwkeurig te registreren welke verschijnselen er optraden (de geneesmiddelenbeelden). Sindsdien zijn er duizenden geneesmiddelen op deze wijze proefondervindelijk ontdekt en dit proces gaat nog steeds door.

 

De zienswijze van de homeopathie

De homeopathie onderscheidt in een levend wezen drie niveaus: het fysieke niveau (het lichaam), het emotionele niveau (de ziel) en het mentale niveau (de geest). Deze drie niveaus vormen een evenwichtig geheel en maken mens of dier tot een uniek wezen. Daarnaast worden alle levende wezens bestuurd door de eigen levenskracht. Volgens de homeopathie ontstaan ziektes allereerst op energetisch niveau. Wanneer er een verstoring plaatsvindt van de levenskracht leidt dit uiteindelijk tot een verstoring op het fysieke, emotionele en/of mentale niveau. Dit uit zich in het optreden van symptomen. Door een energieprikkel met bijbehorende informatie toe te dienen van een middel dat gelijksoortig is aan de opgetreden verstoring wordt de verstoring opgeheven en verdwijnen de symptomen. 

 

Homeopathische geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt uit natuurlijke producten (mineralen of planten) en uit producten van dierlijke en soms ook menselijke oorsprong (nosoden). Deze stoffen worden in stappen verdund en bij elke verdunning flink geschud. Dit proces noemt men "potentiëren" (krachtiger maken). Proefondervindelijk is bewezen dat het verdunnen en schudden van de homeopathische producten de geneeskracht versterkt en de schadelijke werking juist wegneemt. Zo kan een kleine dosis al het werk doen als de patiënt daarvoor gevoelig is. Het gaat er dus om dat de arts het juiste middel kiest en dat doet hij middels zijn kennis van de middelen en door een goede observatie van de klacht en het wezen van de patiënt. Daarnaast bestaan er ook diverse meetmethodes die kunnen helpen om met meer zekerheid voor een patiënt het juiste middel in de juiste potentie te vinden. Homeopathie is een heel individuele en vaak ook holistische geneeswijze.

 

Wie geneest bewijst

Hoewel nog steeds niet wetenschappelijk is vastgesteld hoe homeopathische middelen precies werken is er onomstotelijk bewijs dat homeopathische medicijnen actief zijn en dat de homeopathische behandeling een genezend effect kan hebben. Dit blijkt onder andere uit het feit dat ook baby's en dieren positief reageren op de toediening van homeopathische middelen, terwijl bij deze categorie geen sprake kan zijn van een placebo effect (genezen door de overtuiging dat het medicijn goed is). Daarnaast zijn er de gedocumenteerde resultaten van duizenden artsen die homeopathische geneesmiddelen voorschrijven en van miljoenen patiënten die deze middelen gebruiken. De resultaten laten zien dat op de individu afgestemde doses van homeopathische middelen heel effectief zijn ter stimulering van de zelfhelende processen van een patiënt. De ziekte wordt hierbij niet onderdrukt of gemaskeerd, maar juist oorzakelijk aangepakt. Uiteindelijk wordt de ziekte overwonnen en de zieke weer genezen. Hierbij moet wel worden aangesloten bij de wetten van de natuur, die zch niet laten dwingen. Chronische patiënten of patiënten die lange tijd reguliere medicatie hebben gebruikt mogen niet verwachten dat in een maand tijd het natuurlijk evenwicht weer is hersteld en de ziekte geheel overwonnen.