Bio-energetisch onderzoek

Wat kunt u verwachten?

Wanneer u voor uw huisdier een homeopathische behandeling wenst, zal dierenarts Opmeer tijdens een uitgebreid homeopathisch consult trachten een duidelijk beeld van uw huisdier en de klacht te krijgen. Dit gebeurt door observatie van het dier zelf en door een gesprek met u, vaak aan de hand van een vragenlijst, over de optredende symptomen en de specifieke karaktertrekken/gedragingen van uw huisdier. Vervolgens zal speekselmonster worden afgenomen voor het onderzoek dat later volgt. Dit eerste consult zal een tot anderhalf uur in beslag nemen.

 

Het onderzoek

Bij dit onderzoek worden eerst de verkregen gegevens in kaart gebracht aan de hand van een zogenaamd symptomenregister (repertorium). Vervolgens wordt met behulp van het speekselmonster, dat een weerspiegeling biedt van het totale organisme, een Bio-Energetisch Onderzoek (BEO) uitgevoerd. Dit houdt in dat de bio-energetische waarden van de diverse organen en orgaansystemen worden gemeten met het doel te bepalen hoe de gezondheidstoestand hiervan is en wat de therapeutische mogelijkheden zijn. Na één à twee weken wordt telefonisch contact met u opgenomen. De uitslag van het onderzoek wordt dan met u besproken en u krijgt uitleg over de therapie die zal worden ingesteld.

 

De therapie

Afhankelijk van de aard van de klacht en/of de reactie op de toegediende medicatie volgt na een maand een evaluatie van de therapie. Dit houdt in dat er een controle-BEO wordt uitgevoerd voorafgegaan door een (telefonisch) consult of schriftelijke rapportage uwerzijds. Er wordt dan ook van u verwacht dat u uw huisdier tijdens de ingestelde therapie nauwlettend observeert en notitie maakt van optredende veranderingen in het ziektebeeld of het gedrag. Afhankelijk van het verloop van de therapie wordt na deze eerste maand samen met u de vervolgbehandeling doorgesproken. Voor vervolgbehandelingen geldt een gereduceerd tarief.

 

Tarieven

De kosten van het bovengenoemde homeopathische consult en het lichamelijk onderzoek bedragen € 99,83. De kosten van het diagnostisch en therapeutisch bio-energetisch onderzoek en de begeleiding van de ingezette therapie gedurende 1 maand bedragen € 199,65. Genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw. Hierbij zijn niet inbegrepen de medicamenten. Wanneer u een ziektekostenpolis hebt bij Petplan, Proteq of een andere verzekeraar en u heeft de kosten voor homeopathische behandeling meeverzekerd, dan worden de kosten van het homeopathisch consult, het onderzoek en de medicamenten vergoed door uw verzekeraar.

Desgewenst kan er ook eerst een vooronderzoek worden gedaan. Dit kan zijn een beperkt bio-energetisch diagnostisch onderzoek waarbij alleen wordt vastgesteld of er sprake is van een (subklinische) auto-immuunziekte of van andere algeheel belastende factoren. De prijs van dit onderzoek is € 66,55 incl. btw. Daarnaast is een meer uitgebreid bio-energetisch diagnostisch vooronderzoek mogelijk. Hierbij wordt in kaart gebracht wat de ziekteoorzaak is, welke organen hierdoor beïnvloed worden en wat de behandelingsmogelijkheden zijn. Dit onderzoek kost € 133,10 incl. btw. Beide bio-energetische diagnostische onderzoeken worden voorafgegaan door een beperkt homeopathisch consult en een klinisch onderzoek van € 58,69 incl. btw. Wanneer dan samen met u op grond van de uitslag van het onderzoek besloten wordt tot een behandelingstraject wordt het pad gevolgd zoals hierboven beschreven onder 'wat kunt u verwachten' , 'het onderzoek' en 'de therapie'. Als het behandelingstraject aansluitend wordt ingegaan zullen de kosten van het beperkte dan wel uitgebreide bio-energetisch diagnostisch onderzoek op het bedrag van € 199,65 in mindering gebracht worden.