Praktijk Bedion

                                                                                             

 

           

Praktijk voor homeopathische (dier)geneeskunde en diagnostiek op basis van het Bio-Energetisch DIagnostisch ONderzoek

Hoge Zandschel 9, 5161 RL, Sprang-Capelle, tel. 0416-316331, e-mail: rjopmeer@gmail.com

 

In praktijk Bedion wordt de homeopathische (dier)geneeskunde uitgeoefend. Zowel de diagnose als de therapie worden vastgesteld op basis van bio-energetisch onderzoek. Elders op deze site wordt uitgelegd wat dit onderzoek inhoudt. Het onderzoek wordt verricht zowel voor dieren als voor mensen. Behandeling van humane patiënten geschiedt waar nodig in samenwerking met een arts. 

 

Een stukje geschiedenis

Dierenarts Opmeer is afgestudeerd in 1975. Als startend dierenarts legde hij zich in de eerste plaats toe op de behandeling van gezelschapsdieren. Hiertoe was hij de eerste jaren werkzaam in de Twentse stad Almelo. Regelmatig geconfronteerd wordend met klachten die via de reguliere weg niet verbeterden zocht hij naar andere wegen van genezing en raakte hij hierbij gefascineerd door de  mogelijkheden van de homeopathie. Daarom besloot hij naast zijn praktijkuitoefening de opleiding tot homeopathisch dierenarts te volgen bij de Groep Homeopathisch werkende Dierenartsen van de  Koninklijk Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (tegenwoordig: Studiegroep Complementair Werkende Dierenartsen). Na drie jaar rondde hij deze opleiding met succes af en nam  vervolgens een gezelschapsdierenpraktijk over in het Westen van het land, in 's-Gravenzande. In deze praktijk werd al deels homeopathisch gewerkt. In 1999 verkocht dierenarts Opmeer de hoofdvestiging van deze praktijk aan zijn compagnon en zette hij zijn werkzaamheden voort in de dépendance van de praktijk die was gevestigd in Hoek van Holland. Voorop stond hierbij de wens om  zich meer te kunnen verdiepen in de homeopathische behandeling van patiënten die regulier niet of onvoldoende genezen, (te)veel bijwerkingen ondervinden van de reguliere medicatie en/of door andere dierenartsen worden doorverwezen. 

De verdere verdieping in de homeopathie leidde tot de ontwikkeling van een bio-energetische meetmethode die het mogelijk maakt een zorgvuldige diagnose te stellen en zeer precies te kunnen vaststellen welke middelen het beste therapeutisch kunnen worden ingezet. Voor deze methode was onder artsen en dierenartsen veel belangstelling en van verschillende kanten werd verzocht om anderen hierin op te leiden. Hiertoe werd in oktober 2004 het Bedion instituut opgericht (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en van hieruit werden gedurende een aantal jaren cursussen gegeven aan artsen en dierenartsen. Dierenarts Opmeer deed dit samen met zijn echtgenote die al vanaf het allereerste begin mede werkzaam is in de praktijk en met wie hij sinds 1994 een maatschap vormt.

In de loop der jaren werd het aanbod van patiënten zo groot dat de activiteiten in het kader van het onderwijs werden beëindigd en dierenarts Opmeer zich (weer) volledig toelegde op de homeopathie. Ten behoeve van de patiënten uit de zuidelijke provincies werden er vanaf 2005 eens per veertien dagen homeopathische consulten gegeven in de praktijk van een collega in Dussen. Gecharmeerd door het Brabantse land besloot dierenarts Opmeer in 2007 te gaan wonen in Sprang-Capelle, alwaar hij in zijn woonhuis een homeopathische praktijk inrichtte. Ook de praktijk in Hoek van Holland bleef voortbestaan, zodat er op twee locaties werd gewerkt. Sinds november 2012 is de praktijk in Hoek van Holland afgestoten en beoefent dierenarts Opmeer samen met zijn echtgenote de homeopathie uitsluitend in Sprang-Capelle onder de naam: Praktijk Bedion.

Daar met behulp van de bio-energetisch meetmethode veel huisdieren verder geholpen konden worden die waren vastgelopen in het reguliere circuit kwam veelvuldig de vraag of het bio-energetisch onderzoek ook toegepast kon worden voor humane patiënten. Zo werd langzamerhand steeds meer onderzoek verricht ten behoeve van mensen om de oorsprong van klachten te kunnen vaststellen waarvoor de reguliere geneeskunde geen oplossing had kunnen bieden. Voor de behandeling kon worden teruggevallen op verschillende homeopathische artsen in den lande die bereid waren samen te werken. Derhalve is de praktijk Bedion tegenwoordig zowel voor dieren als voor humane patiënten toegankelijk.

Sinds het laatste jaar is er in de praktijkuitoefening een aandachtsveld bijgekomen: de elektro-sensitiviteit. Bij de toepassing van de homeopathie wordt gebruik gemaakt van energie overdracht. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt optimaal sterk gemaakt om aandoeningen te kunnen overwinnen. De laatste jaren echter blijkt het energetisch evenwicht van dieren en mensen toenemend verstoord te raken door een toename van electro-magnetische belasting t.g.v. het gebruik van mobiele telefonie, internet en andere communicatiesystemen. Door de som van alle kunstmatige straling ontstaat er een resonantie, die ook wel aangeduid met de term "elektrosmog". Tegen deze resonantie raakt het lichaam in verzet en moet het een deel van de natuurlijke energie aanwenden om aan de elektrosmog weerstand te bieden. Dit brengt het lichaam in een lichte stress toestand. Hoewel niet iedereen hiervoor even gevoelig is zijn er toch veel dieren en mensen die eronder leiden en klachten hebben als prikkelbaarheid, jeuk, spanning of slapeloosheid. Ook homeopathische middelen die werken via energieoverdracht slaan minder goed aan als er sprake is van beïnvloeding door elektrosmog. Het blijkt evenwel mogelijk om met de inzet van bepaalde middelen deze beïnvloeding te niet te doen. In praktijk Bedion wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van deze middelen. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.bedion.nl